top of page
Juletræer_top.jpg

Juletræer

JULETRÆER: Welcome

Nordmannsgran-juletræer

For 10 år siden påbegyndtes en større tilplantning af juletræer på Petersgaard. I dag dyrkes 60 hektar med juletræer, primært på markjord, men også i skoven. Nordmannsgran er i dag det mest anvendte juletræ i Europa. Danmark er kendt for sin store og gode produktion af nordmannsgran til juletræer, primært grundet optimale dyrkningsbetingelser med et mildt og tempereret kystnært klima samt kølige, lyse sommermåneder. Petersgaards kystnære jorder og skove egner sig til dyrkning af juletræer.

Juletræskulturerne er pr. 1. marts 2021 bortforpagtet til Skovbyholm Grønt. 

Juletræer_bund.jpg
JULETRÆER: About
bottom of page