Skovdistriktet_top.jpg
 

Rationel skovdrift med stolte aner

Petersgaards skove udgør ca. 1050 ha af den samlede ejendom. Løvtræ udgør en 3/4 del og nåletræ en 1/4 del. De dominerende træarter er: bøg, eg og ær samt rødgran, douglas og sitka. 

Skovene under Petersgaard Gods er nogle af de mest frodige i Danmark. De har været under intensiv forstlig pleje siden 1805. Desuden er de meget smukt beliggende ud til Ulvsund, Storstrømmen og Bøgestrømmen. 

I skoven produceres højkvalitetsprodukter til møbelforarbejdning og konstruktion. Herudover sælges til lokale savværker samt cellulose træ, brænde og flis.

Den daglige drift varetages af skovfogeden, 1 medarbejder og entreprenører.

 
Skovdistriktet_midt.jpg
 

Brænde

Der er gode muligheder for brændesankning, selvskovning og køb af stablet træ ved bilfaste skovveje.


Kontakt Skovfoged Jørgen Fredslund 

jf@petersgaard.dk 

T. +45 4056 8020.

Det er muligt at betale med MobilePay til 19752

Ridning i skovene

Ridning er tilladt i skovene, hvis der er købt ridekort. Årskortet er personligt og gælder fra jan-jan og skal altid bæres synligt. Kontakt eb@petersgaard.dk for køb af års-ridekort. 

Dags-ridekort købes via MobilePay til 18025. Navnet på rytteren anføres i beskedfeltet samt den dato dagskortet ønskes gyldigt. 

Ved ridning i skovene under Petersgaard skal reglementet overholdes og ridning må udelukkende foregå på de på kortet afmærkede ruter.

Pris for et årskort kr. 2.000,00

(indbetaling skal ske til vores konto i Jyske Bank: 7318 0001035343)

 

Pris for dagskort kr. 100,00

Kontakt godskontoret:

eb@petersgaard.dk eller t. +45 5539 5007

 

Adresse

Petersgaard Alle 3
DK - 4772 Langebæk

Kontakt

Følg

  • Google Places
  • Instagram
  • Facebook

t. 55 39 50 07 / m. 22 62 62 59

CVR nr: 32 21 06 94                          ©2020 by Petersgaard Gods