Adresse

Petersgaard Alle 3
DK - 4772 Langebæk

Kontakt

Følg

t. 55 39 50 07 / m. 22 62 62 59

CVR nr: 32 21 06 94                          ©2019 by Petersgaard Gods

Det Petersgaardske Skovdistrikt

 

Rationelt skovdrift med stolte aner

Petersgaards skove udgør ca. 1050 ha af den samlede ejendom. Løvtræ udgør 2/3 del og nåletræ udgør 1/3 del, og de dominerende træarter er: bøg, eg og ær samt rødgran, douglas og sitka. 

Skovene under Petersgaard Gods er nogle af de mest frodige i Danmark. De har været under intensiv forstlig pleje siden 1805. Desuden er de meget smukt beliggende ud til Ulvsund, Storstrømmen og Bøgestrømmen. 

I skoven producerer vi højkvalitetsprodukter til møbelforarbejdning og konstruktion. Her ud over sælger vi til lokale savværker samt cellulose træ, brænde og flis.

Den daglige drift varetages af skovfogeden, 2 faste mænd og entreprenører.

 
 

Brænde

Der er gode muligheder for brændesankning, selvskovning og køb af stablet træ ved bilfaste skovveje.


Kontakt Skovfoged Jørgen Fredslund 

jf@petersgaard.dk 

T. +45 4056 8020.

Ridekort

Ridning er tilladt i skovene, hvis der er købt ridekort. Kontakt godskontoret for køb af års-ridekort. Årskortet er gældende fra jan-jan. Dags-ridekort købes via MobilePay til 18025. Navnet på Rytteren anføres i beskedfeltet samt den dato dagskortet ønskes at være gyldigt. Ridekortet er gyldigt såfremt der foreligger gyldigt års-ridekort eller ved dagskort, en MobilePay betaling med rytterens navn på. Kortet er personligt og skal altid bæres synligt.


Pris for et årskort kr. 2.000,00

Pris for dagskort kr. 100,00


Kontakt godskontoret:

eb@petersgaard.dk eller t. +45 5539 5007