Adresse

Petersgaard Alle 3
DK - 4772 Langebæk

Kontakt

Følg

t. 55 39 50 07 / m. 22 62 62 59

CVR nr: 32 21 06 94                          ©2019 by Petersgaard Gods

Det Petersgaardske Skovdistrikt

 

Rationelt skovdrift med stolte aner

Petersgaards skove udgør ca. 1050 ha af den samlede ejendom. Løvtræ udgør 2/3 del og nåletræ udgør 1/3 del, og de dominerende træarter er: bøg, eg og ær samt rødgran, douglas og sitka. 

Skovene under Petersgaard Gods er nogle af de mest frodige i Danmark. De har været under intensiv forstlig pleje siden 1805. Desuden er de meget smukt beliggende ud til Ulvsund, Storstrømmen og Bøgestrømmen. 

I skoven producerer vi højkvalitetsprodukter til møbelforarbejdning og konstruktion. Her ud over sælger vi til lokale savværker samt cellulose træ, brænde og flis.

Den daglige drift varetages af skovfogeden, 2 faste mænd og entreprenører.

 
 

Brænde

Der er gode muligheder for brændesankning, selvskovning og køb af stablet træ ved bilfaste skovveje.


Kontakt Skovfoged Jørgen Fredslund 

jf@petersgaard.dk 

T. +45 4056 8020.

Ridekort

Ridning er tilladt i skovene, hvis der er købt ridekort. Det er muligt at købe ridekort ved overførsel til konto 7318 1035343 eller via MobilePay til 18025 "Petersgaard Gods - ridekort". Ridekortet er gyldigt såfremt der foreligger gyldigt ridekort eller en MobilePay betaling med rytterens navn på. Navnet på Rytteren anføres i beskedfeltet samt den dato dagskortet ønskes at være gyldigt. Årskortet er gældende fra den dag MobilePay-betalingen er registreret. Ved anmodning fremsender vi stadig års-ridekort. Kortet/kvitteringen skal kunne fremvises ved anmodning.


Pris for et årskort kr. 2.000,00

Pris for dagskort kr. 100,00


Kontakt godskontoret:

eb@petersgaard.dk eller t. +45 5539 5007