top of page
Landbrug_top.jpg

Petersgaard agerbrug

LANDBRUG: Welcome

Petersgaard agerbrug er på små 400 hektar, hvoraf de 100 ha er tilplantet med juletræer. Arealet er fordelt på Petersgaard hovedgård, Rødsbjerggård, Ellebrudgaard samt to nyere erhvervede jordlodder - vandhavemarken og højmarken ved Viemose by. 

Landbruget er pr. 1. januar 2014 bortforpagtet til Ted Kallehave fra Lilliendal. 

Juletræskulturerne er bortforpagtet til Skovbyholm Grønt.

Landbrug_bund.jpg
LANDBRUG: About
bottom of page