Landbrug_top.jpg

Petersgaard agerbrug

 

Petersgaard agerbrug er på små 400 hektar, hvoraf de 100 ha er tilplantet med juletræer. Arealet er fordelt på Petersgaard hovedgård, Rødsbjerggård, Ellebrudgaard samt to nyere erhvervede jordlodder - vandhavemarken og højmarken ved Viemose by. 

Landbruget er pr. 1. januar 2014 bortforpagtet til Ted Kallehave fra Lilliendal. 

Juletræskulturerne er bortforpagtet til Skovbyholm Grønt.

Landbrug_bund.jpg