top of page
_34A2880_edited.jpg
SKOVBEGRAVELSE: Welcome

Et sidste hvilested i
Vintersbølle Skov

Alle interesserede kan deltage i en guidet fremvisning, hvor der gives en introduktion til skovbegravelse og fortælles om gravstedstyperne omkring træerne og svares på spørgsmål. For information om planlagte fremvisninger og svar på de fleste spørgsmål besøg hjemmesiden for Petersgaard Skovbegravelse eller se mere på Facebook

Petersgaard Skovbegravelse

Strandgårdsvej 32

4760 Vordingborg

Vi kan kontaktes på 55395007 eller via mail til petersgaard@skovbegravelse.dk

SKOVBEGRAVELSE: About

Der er en stigende efterspørgsel efter alternativer til kirkegården. Askespredning over åbent vand er det mest anvendte alternativ, men med indvielsen af skovgravpladsen på Stensballegaard ved Horsens i januar 2018, og nu i Vintersbølle Skov under Petersgaard, bliver der skabt et rigtig godt alternativ til askespredningerne over havet. En askespredning over havet giver dog ikke de efterladte et specifikt sted at søge hen efterfølgende. Det vil der være mulighed for i Vintersbølle Skov, hvor man vil kunne udvælge et af de mange bøgetræer som gravsted.

Som noget helt unikt ligger Petersgaard Urnegravplads helt ud til havet. Skoven ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen og den særlige kystnære placering er fredet, i den henseende, at der ikke må placeres elementer, der ikke naturligt forefindes på stedet. Det er således ikke muligt at lægge en mindeplade i skovbunden. Vi tilbyder, at man kan hænge små mindeplaketter på træerne med afdødes navn og datoer. Når der er tre, eller flere, navne på et træ, så samler vi dem på en fælles plakette.

Vintersbølle_skovbegravelsesplads_d_edit
SKOVBEGRAVELSE: Services
bottom of page