top of page

Reglerne for ridning i skove er fastsat i naturbeskyttelsesloven, i den tilhørende bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen, samt i vejledningen til naturbeskyttelsesloven.
§1
- Al ridning skal foretages på en hensynsfuld måde til beskyttelse af natur og øvrigt publikum.
- Skovgæster til fods skal passeres i skridtgang.
§2
- Ridning må kun foregå i tidsrummet fra kl. 07.00 til solnedgang.
- I perioden fra 16. maj til 15. juli må ridning kun foregå i tidsrummet kl. 10.00-17.00.
- I perioden fra 1. oktober til 15. januar, samt mellem jul og nytår, må der ikke rides på de dage hvor der afholdes jagt i skoven. Ved jagt i skoven vil der være skiltet med adgang forbudt ved indfaldsvejene.
- Ryttere gøres opmærksom på, at der ved al form for jagt kan forekomme højt lydtryk ved skudafgivelse som kan virke skræmmende på hesten.
§3
- Al ridning og øvrig færdsel i skoven sker på eget ansvar. Det anbefales at bære ridehjelm.
§4
- Gyldigt ridekort skal altid bæres. Ryttere skal legitimere sig på anfordring.
§5
- Ridning må kun foretages på skovveje, samt afmærkede ridestier.
- Ved ridning på skovvejene rides i vejmidten eller rabatterne – aldrig i hjulsporene.
§6
- Der må ikke rides på skovvejene efter perioder med stærk regn eller tøbrud.
§7
- På markarealerne må der kun rides på anlagte og afmærkede ridestier.
§8
- Der må ikke rides i Petersgaard Allé. Overtrædelse af dette forbud medfører at ridekortets gyldighed ophæves med øjeblikkelig virkning.
- Der må ikke rides i Petersgaard Hestehave og Nørrehave Skov.
§9
- Ryttere er forpligtet til at følge anvisninger fra Godsets ejer og ansatte.

 

Om haven: About
bottom of page