Skovdistriktet_top.jpg

Det Petersgaardske Skovdistrikt

 

Rationel skovdrift med stolte aner

Petersgaards skove udgør ca. 1050 ha af den samlede ejendom. Løvtræ udgør en 3/4 del og nåletræ en 1/4 del. De dominerende træarter er: bøg, eg og ær samt rødgran, douglas og sitka. 

Skovene under Petersgaard Gods er nogle af de mest frodige i Danmark. De har været under intensiv forstlig pleje siden 1805. Desuden er de meget smukt beliggende ud til Ulvsund, Storstrømmen og Bøgestrømmen. 

I skoven produceres højkvalitetsprodukter til møbelforarbejdning og konstruktion. Herudover sælges til lokale savværker samt cellulose træ, brænde og flis.

Den daglige drift varetages af skovfogeden, 1 medarbejder og entreprenører.

 
 
Cut Wood

Brænde

Der er gode muligheder for brændesankning, selvskovning og køb af stablet træ ved bilfaste skovveje.


Kontakt Skovfoged Jørgen Fredslund 

jf@petersgaard.dk 

T. +45 4056 8020.

Det er muligt at betale med MobilePay til 19752

ridning i skoven.jpg

Ridning i skovene

Ridning er tilladt i skovene, hvis der er købt ridekort. Årskortet er personligt og gælder fra jan-jan og skal altid bæres synligt. Kontakt eb@petersgaard.dk for køb af års-ridekort. 

Dags-ridekort købes via MobilePay til 18025. Navnet på rytteren anføres i beskedfeltet samt den dato dagskortet ønskes gyldigt. 

Ved ridning i skovene under Petersgaard skal reglementet overholdes og ridning må udelukkende foregå på de på kortet afmærkede ruter. Læs reglementer her.

 

Pris for et årskort kr. 2.000,00

(indbetaling skal ske til vores konto i Jyske Bank: 7318 0001035343)

 

Pris for dagskort kr. 100,00

Kontakt godskontoret:

eb@petersgaard.dk eller t. +45 5539 5007

 
Skovdistriktet_midt.jpg