top of page
Afd.322-stensbyskov_Grandis.jpg

Det Petersgaardske Skovdistrikt

SKOVBRUG: Welcome
PEFC.png

Rationel skovdrift med stolte aner

Petersgaards skove udgør ca. 1050 ha af den samlede ejendom. Løvtræ udgør en 3/4 del og nåletræ en 1/4 del. De dominerende træarter er: bøg, eg og ær samt rødgran, douglas og sitka. 

Skovene under Petersgaard Gods er nogle af de mest frodige i Danmark. De har været under intensiv forstlig pleje siden 1805. Desuden er de meget smukt beliggende ud til Ulvsund, Storstrømmen og Bøgestrømmen. 

I skoven produceres højkvalitetsprodukter til møbelforarbejdning og konstruktion. Herudover sælges til lokale savværker samt cellulose træ, brænde og flis.

Den daglige drift varetages af skovfogeden, 1 medarbejder og entreprenører.

SKOVBRUG: About
Skovdistriktet_midt.jpg
bottom of page