top of page
Petersgaard Hovedbygningen Jan 2023_web.jpg

Velkommen til
Petersgaard Gods

PETERSGAARD: Welcome

Om Petersgaard Gods

Petersgaard  ligger smukt i det sydøstlige Sjælland med udsigt til Møn, Langø, Tærø og Bogø.  Godsets jordtilliggende er på 1.500 ha., hvoraf Petersgaards skovdistrikt er på 1.050 ha og agerbruget på 450 ha. Godset drives med traditionelt land- og skovbrug samt jagt- og boligudlejning. Som noget nyt er der udlagt 2 ha. bøgeskov til skovbegravelsesplads.

 Skovene ligger langs med Storstrømmen, Ulvsund og Bøgestrømmen. To skovparter ligger inde i land. Distriktet består hovedsagelig af løvskov med bøgen som hovedtræart. Godset har en større produktion af nordmannsgran til juletræer på 60 ha. 

Til godset hører 42 udlejningsboliger.

Petersgaard har været i familiens eje siden 1868 og ejes i dag af Anne Sophie Iuel.

PETERSGAARD: About
Indkørslen (2)_edited_edited.jpg

Aktuelt

Vi har p.t. en ledig bolig.

Der er ledige fuglepladser i jagtkonsortierne på Petersgaard. 

Godsets driftsgrene

Godsets traditionelle driftsgrene er landbrug, skovbrug, jagt og boligudlejning. I nyere tid er etableret en større juletræsproduktion, både på agerjord og i skoven, samt en skovbegravelsesplads.

Boligudlejning_1.jpg
Skovbegravelsesplads_juni2021_tæt.jpg
IMG_1762.JPG

BOLIGUDLEJNING

Godset har 42 udlejningsboliger.

SKOVBEGRAVELSESPLADS

Petersgaard skovbegravelse i Vintersbølle Skov ved Nyråd.

JULETRÆER

Petersgaard producerer juletræer på 100 hektar.

forårsbuk_gitte.mortensen.jpg

LANDBRUG

Landbruget er bortforpagtet til Ted Kallehave fra Liliendal.

SKOVBRUG

Det Petersgaardske skovdistrikt er på 1050 hektar fordelt på 6 skove, hvor løvtræ udgør 2/3 og nåletræ 1/3.

JAGT

Godset udlejer 6 jagtparter til konsortier.

PETERSGAARD: Services

NYHED

I 2020 åbnede Petersgaard Gods

en skovbegravelsesplads.

bottom of page