petersgaard-herregaard-taarnur_184.jpg

Velkommen til
Petersgaard Gods

 

Om Petersgaard Gods

Petersgaard  ligger smukt i det sydøstlige Sjælland med udsigt til Møn, Langø, Tærø og Bogø.  Godsets jordtilliggende er på 1.500 ha., hvoraf Petersgaards skovdistrikt er på 1.050 ha og agerbruget på 450 ha. Godset drives med traditionelt land- og skovbrug samt jagt- og boligudlejning. Som noget nyt er der udlagt 2 ha. bøgeskov til skovbegravelsesplads.

 Skovene ligger langs med Storstrømmen, Ulvsund og Bøgestrømmen. To skovparter ligger inde i land. Distriktet består hovedsagelig af løvskov med bøgen som hovedtræart. Godset har en større produktion af nordmannsgran til juletræer på 60 ha. 

Til godset hører 42 udlejningsboliger.

Petersgaard har været i familiens eje siden 1868 og ejes i dag af Anne Sophie Iuel.

Forsiden_midt-Hvb.fra.søen_sommer2019.jp
 

Godsets driftsgrene

Godsets traditionelle driftsgrene er landbrug, skovbrug, jagt og boligudlejning. I nyere tid er etableret en større juletræsproduktion, både på agerjord og i skoven, samt en skovbegravelsesplads.

Landbrug_1.jpg
Skovbrug_1.jpg
forårsbuk_gitte.mortensen.jpg

LANDBRUG

Landbruget er bortforpagtet til Ted Kallehave fra Liliendal.

SKOVBRUG

Det Petersgaardske skovdistrikt er på 1050 hektar fordelt på 6 skove, hvor løvtræ udgør 2/3 og nåletræ 1/3.

JAGT

Godset udlejer 6 jagtparter til konsortier.

Boligudlejning_1.jpg
IMG_1762.JPG
P1002266.jpg

BOLIGUDLEJNING

Godset har 42 udlejningsboliger.

JULETRÆER

Petersgaard producerer juletræer på 100 hektar.

SKOVBEGRAVELSESPLADS

Petersgaard skovbegravelse i Vintersbølle Skov ved Nyråd.